Energous Presentation at the Ladenburg Thalmann Virtual Technology Expo